Spolek Přátel Komušína

Spolek Přátel Komušína

Spolek Přátel Komušína je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení aktivit, které vedou ke zlepšení života v obci Komušín.

Posláním spolku je zejména:

Vytvářet a zprostředkovávat aktivity, které by vedly ke zlepšení kvality života obyvatel Komušína. Vzájemná spolupráce s místními spolky.
Podporovat vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel Komušína k místu, kde žijí, a podporovat rozvíjení sousedských vztahů a navazování na místní tradice
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Ke stažení:

Stanovy Spolku Přátel Komušína.pdf